Day: June 3, 2021

เรื่องต้องรู้ก่อนคิดเริ่มการลงทุนคริปโตเรื่องต้องรู้ก่อนคิดเริ่มการลงทุนคริปโต

เรื่องต้องรู้ก่อนคิดเริ่มการลงทุนคริปโต ตลาดคริปโตฯ เดือดอีกครั้งหลัง Tesla ของอีลอน มัสก์ กว้านซื้อบิตคอยน์ประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 45,000 ล้านบาท ทำให้ราคาของบิตคอยน์พุ่งขึ้นไปแตะที่ 48,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.4 ล้านบาท ก่อนที่ราคาจะปรับลงมา